48

0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

EQ 144,5

0.00000

Thuật toán

111.36 KS/s

0.00000

Pool Hashrate

210.79 K

0.00000

Mạng Difficulty

2.86 MS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

852444

0.00000

Khai thác Khối

26.56 $+3.05%

0.00000

Giá BTG

395%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

111.36 KS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024 cho GPU
solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
17408 cho Nicehash
solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Hoa Kỳ1024 cho GPU
us-solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
17408 cho Nicehash
us-solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Châu Á1024 cho GPU
asia-solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
17408 cho Nicehash
asia-solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động