0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

158.32 KS/s

0.00000

Pool Hashrate

530.84 K

0.00000

Mạng Difficulty

6.73 MS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

758834

0.00000

Khai thác Khối

20.76 $+2.94%

0.00000

Giá BTG

124%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

158.32 KS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024 cho GPU
solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
12288 cho Nicehash
solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Hoa Kỳ1024 cho GPU
us-solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
12288 cho Nicehash
us-solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Châu Á1024 cho GPU
asia-solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
12288 cho Nicehash
asia-solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây