22

Thợ mỏ Trực tuyến

9.66 KS/s

Pool Hashrate

7 giờ trước

cuối Khối

709231

Khai thác Khối

69.28 $-0.43%

Giá BTG

357%

May mắn

1.5%

Pool Phí

6.25BTG$433.02

Khối Thưởng

Pool Hashrate

9.66 KS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024 cho GPU
solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
12288 cho Nicehash
solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Hoa Kỳ1024 cho GPU
us-solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
12288 cho Nicehash
us-solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Châu Á1024 cho GPU
asia-solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
12288 cho Nicehash
asia-solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây