0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

25.50 KS/s

0.00000

Pool Hashrate

108.76 K

0.00000

Mạng Difficulty

1.59 MS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

739276

0.00000

Khai thác Khối

18.46 $-2.48%

0.00000

Giá BTG

101%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

25.50 KS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu1024 cho GPU
solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
12288 cho Nicehash
solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Hoa Kỳ1024 cho GPU
us-solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
12288 cho Nicehash
us-solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động
Châu Á1024 cho GPU
asia-solo-btg.2miners.com:4040
Hoạt động
12288 cho Nicehash
asia-solo-btg.2miners.com:4141
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây